UWAGA !!!! 1 KWIETNIA 2014R.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
Informujemy, że wtorek, 1 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów naszego gimnazjum.
W godzinach: 8.00 - 15.00 zapewniamy chętnym uczniom zajęcia opiekuńcze.

UWAGA ZMIANA W REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NOWY terminarz (obowiązuje od 17 marca 2014)
W związku z zarządzeniem nr 12/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie
nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji
do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów, w procesie rekrutacji do klas 1 Gimnazjum w Ksawerowie na rok szkolny 2014/2015 obowiązują poniższe terminy:

DATA

WYDARZENIE

3-31 marca 2014 godz. 15.00

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

od 7 do 10 kwietnia 2014

Analiza złożonych wniosków przez szkolną komisję rekrutacyjną

28 kwietnia 2014 godz. 15.00

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych
oraz niezakwalifikowanych

10 czerwca 2014 godz 17.00

Zebranie informacyjne rodziców uczniów

27.06 - 3.07.2014 do g. 15.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

4 lipca 2014 do godz. 15.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

29 sierpnia 2014 godz. 13.00

Podział na klasy (do wiadomości w sekretariacie szkoły)

Przeczytaj nowe zarządzenie Kuratora Oświaty >>

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszego gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 czytaj więcej >>

 
„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”.
Gimnazjum w Ksawerowie i WFOŚiGW

Projekt pt. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno – ekologicznej w Gimnazjum w Ksawerowie” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”.

przeczytaj więcej>>


------------------------------------------------------------

LIBRUS

Gimnazjum w Ksawerowie
ul. Zachodnia 33
95-054 Ksawerów
tel. 042-215-82-22
fax. 042-215-82-25

adres e-mail:
Gimnazjum w Ksawerowie
Dyrektor gimnazjum
Wicedyrektor gimnazjum
Sekretariat gimnazjum