DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej

Organizacja 14 października 2014r.

We wtorek, 14 października przypada święto Edukacji Narodowej.
W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych. Uroczysta akademia - obowiązkowa dla uczniów - odbędzie się w hali sportowej o godz. 9.00.

Kurs autobusu szkolnego linii 264: ul. Akacjowa - godz. 8.15;
odjazd sprzed szkoły - godz. 10.30.

 

NARODOWE CZYTANIE

Dnia 5 września 2014 w naszej szkole odbyła się uroczystość Narodowe Czytanie. Wzięli w niej udział nauczyciele i uczniowie gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Henryka Jordana w Ksawerowie. Swoją obecnością zaszczycili nas szanowni goście: Wójt Gminy Ksawerów Pan Adam Topolski oraz Kierownik Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Pani Monika Sroczyńska.

Narodowe Czytanie to inicjatywa Prezydenta RP mająca na celu propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzenie zainteresowań narodową literaturą. W tym roku czytaliśmy utwory naszego noblisty Henryka Sienkiewicza. Na tę okoliczność z Kancelarii Prezydenta RP otrzymaliśmy miły upominek – okolicznościową pieczęć, która na początku spotkania posłużyła Panu Wójtowi do złożenia pamiątkowego stempla na egzemplarzach powieści H. Sienkiewicza. Pieczęć znajduje się w bibliotece szkolnej i każdy uczeń może przynieść własne egzemplarze książek autora, aby opatrzyć je tą miłą pamiątką.

W dalszej części uroczystości zebrani mieli okazję obejrzeć urywki wybranych adaptacji filmowych dzieł H. Sienkiewicza, a następnie uczniowie czytali fragmenty powieści odpowiadające obrazom filmowym .  Oto wykonawcy:

„W pustyni i w puszczy” - uczniowie szkoły podstawowej: Magdalena Kopania, Kacper Kopania, Agata Radek, Krzysztof Radek.

„Ogniem i mieczem” - uczniowie klas II gimnazjum: Zuzanna Janus, Joanna Nowacka, Jan Sajdak, Wojciech Wróbel.

„Potop” - uczennice klas III: Katarzyna Palczewska i Patrycja Wota.

„Krzyżacy” - uczniowie klas III: Paweł Bednarski i Igor Walczak.

Dodatkową atrakcję stanowiły kostiumy teatralne, które mieli na sobie czytający. Nawiązywały one do epoki wydarzeń przedstawionych w powieściach i pozwoliły lepiej wyobrazić sobie opisywany świat.

Następnie nasi goście odczytali wybrane fragmenty: pan Wójt  - fragment „Potopu”, a Pani Kierownik – fragment „W pustyni i w puszczy”.

W przygotowanie uroczystości było zaangażowanych wielu uczniów oraz nauczyciele gimnazjum: Agnieszka Figiel, Agnieszka Jabłońska, Urszula Pudlarz, Katarzyna Wołosz, a ze SP w Ksawerowie: Anna Hanszke i Marzena Martynowska. Całość przygotowań koordynowała wicedyrektor Maria Szaszkiewicz.

Wspólne czytanie fragmentów książek okazało się udaną i niezwykle pożyteczną imprezą w naszej szkole. Przybliżyło nam twórczość naszego noblisty, zachęciło do czytania,  było też dobrą okazją do integracji środowiska szkolnego.

narodowe czytanie w Ksawerowie narodowe czytanie w Ksawerowie
narodowe czytanie w Ksawerowie narodowe czytanie

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Wykaz podręczników dla uczniów klas I pobierz wykaz >>

Wykaz podręczników dla uczniów klas I, II i III pobierz wykaz >>

 

 
„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”.
Gimnazjum w Ksawerowie i WFOŚiGW

Projekt pt. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno – ekologicznej w Gimnazjum w Ksawerowie” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”.

przeczytaj więcej>>


------------------------------------------------------------

LIBRUS

Gimnazjum w Ksawerowie
ul. Zachodnia 33
95-054 Ksawerów
tel. 042-215-82-22
fax. 042-215-82-25

adres e-mail:
Gimnazjum w Ksawerowie
Dyrektor gimnazjum
Wicedyrektor gimnazjum
Sekretariat gimnazjum